PEYZAJ

Peyzaj, çeşitli şekillerde gruplandırılmakla birlikte genellikle DOĞAL PEYZAJ ve KÜLTÜREL PEYZAJ olmak üzere 2 şekilde incelenmektedir.

DOĞAL PEYZAJ

Doğal peyzaj, doğada kendiliğinden var olan obje ve özellikler ile doğal hayatın oluşturduğu bir sentezdir. İnsan etkisine çok az açık olan, hatta hiçbir antropojen etkiye uğramamış ve doğa koşullarının etkisiyle kurulu düzeni içinde baş başa bırakılmış alanlardır.

KÜLTÜREL PEYZAJ

Doğadaki varlıkların veya objelerin insan eliyle değişmiş, oluşturulmuş ve hareketlenmiş olduğu yerler kültürel peyzajı oluşturur. Kültürel peyzaj da ortaya konulan kullanım durumuna göre isimlendirilir.

Kırsal Peyzaj

Tarım alanları, meyve-sebze bahçeleri, hayvancılık ve inekçilik işletmeleri, sulama tesisleri bu peyzaj sınıfı içine girer. İnsan hayatına çok iyi uyum sağlamış, sakin huzur sağlayan ve oyalayıcı bir yapıya sahiptir. Doğanın diğer varlıkları ile bir bütünlük yaratır

Kentsel Peyzaj

Kentlerde nüfus artışı ve yoğun yapılaşma sonucu oluşan kitle, blok ve taş yığınlarının çevresi ile birlikte yarattığı bir peyzajdır. Kentsel peyzajın sürekliliği insanın doğayla olan ilişkisini keser. Kentsel peyzaj dainsanı doğaya yakınlaştıran unsurlar olarak bağımsız ev bahçelerini, site bahçelerini, gezi yerlerini, meydanları, bulvarları, mezarlık gibi alanları görmekteyiz.

Endüstri Peyzajı

Gelişmiş ülkelerde sanayi tesislerinin, maden ocaklarının, endüstriyel diğer mekânların peyzajıdır. Burada oluşan çirkin görüntüleri kapatmak, çevre ve hava kirliliğini azaltmak için yapılan çalışmalardır.

Yol Peyzajı

Özellikle geniş karayollarının yapımı sırasında bozulan veya tahrip edilen doğal peyzajın yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Orman Peyzajı

Ormancılıkla ilgili faaliyetler sonucu doğmuş olan peyzaj tipidir.

Turistik Peyzaj

Turistik yerler, tatil köyleri, sahil siteleri, kent dışı sportif tesisler ve alanlar, sağlıkla ilgili tesisler ve kır yerleri, arkeolojik sanat eserleri ve çevrelerinin düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan peyzaj tipidir.

PEYZAJ MİMARLIĞI

Peyzaj mimarlığı kentsel ve kırsal alanlarda, doğal ve kültürel çevrelerin koruma kullanma dengesi içerisinde, estetik ve fonksiyonel bakış açılarıyla, ekolojik temelli olarak tasarlanması, planlanması, yönetimi ve korunmasına ilişkin bir meslek disiplini, aynı zamanda bir bilim ve sanat dalıdır.

Peyzaj mimarlığı uygulamaları bir alandaki canlı ve cansız bütün ögelerin organize edilmesine dayanır. Temel amacı flora ve fauna gibi canlı ve yüzey formları, su yüzeyleri gibi doğal formlar, binalar, yollar gibi insan yapımı yapay elemanlar arasında yapılan düzenlemeler ile kirliliğin önlenmesi, doğal kaynakların korunması, ekolojik dengelerin sürdürülmesi, çevre kalitesinin arttırılması ve görsel ve fonksiyonel açıdan ideal ortamların yaratılmasıdır.

Peyzaj mimarlığı çalışma konuları Peyzaj Mimarları Odası tarafından 4 grupta ifade edilmiştir.

  1. Peyzaj planlama alanında,
  2. Peyzaj tasarımı alanında,
  3. Çevre koruma ve peyzaj onarımı alanında,
  4. Peyzaj yönetimi alanında

Peyzaj mimarlığı; sosyal bilimler ve doğa bilimleri, sanat ve bilim, toplum ve doğa konularını birleştiren köprü konumundadır. Bu görevini yerine getirebilmesi için ilgili diğer mesleklerin çalışma sistemini, terminolojisini ve üretim süreçlerini de anlamayı gerektirmektedir. Peyzaj mimarlığının etkileşim içinde olduğu meslek disiplinleri mimarlık, şehir ve bölge planlama, ekoloji, botanik, jeoloji, toprak, coğrafya, hortikültür, ormancılık, ziraat, güzel sanat dalları, sosyoloji gibi disiplinlerdir.