Şehir Parkı

Kent parkları, insanların yoğun çalışma temposu sonucu ortaya çıkan rekreasyonel ihtiyaçların karşılanması amacıyla oluşturulmuş kamuya açık alanlardır. Kent insanı için, hem bedensel hem de zihinsel olarak kendini yenilemeye olanak veren bu alanların tasarımı, tasarım anlayışı, bu anlayışın sürdürülebilirliği bu nedenle çok büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, bazı kent parklarının tasarım anlayışlarını inceleyerek, incelenen bu kent parklarının olumlu ve olumsuz yönlerini saptamak ve bu bilgiler doğrultusunda öneriler sunmaktır.