Kavşak

Kavşak

Kavşak Nedir? Karayollarında en az iki yolun birbiriyle kesişmesi durumuna kavşak denir. Kavşak nedir kısaca tanımlayacak olursak; birden fazla yolun kesişmesine kavşak tanımı yapılmıştır.

Şehir Parkı

Şehir Parkı

Kentsel peyzajlar, sahip oldukları değerler ile insanlar tarafından farklı şekilde algılanırlar. Algılama sonucu oluşan değerlendirmeler, kişilerin çevresel tercihlerini etkileyerek, planlama ve tasarım süreçlerinde de yol gösterici olmaktadır.

Yol/Tünel/Köprü

Yol/Tünel/Köprü

Peysaj

Peyzaj

Peyzaj mimarlığı; insanların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda açık mekânlar tasarlayan bir disiplindir. Peyzaj mimarları açık mekânları tasarlarken öncelikle kullanıcı odaklı, birbirinden farklı ve yaratıcı tasarımlar ön plana çıkarmalıdır. Bu nedenle peyzaj mimarlığı eğitiminde öğrencilere, tasarım ve yaratıcılık becerisi kazandırabilecek yaklaşımların öğretilmesi gerekmektedir.